Plan nabożeństw, lipiec 2023

2 lipca, 4. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm dnia: Ps 42,2-6
Teksty liturgiczne: 1 Mż 50,15-21; Łk 6,36-42
Kazanie: 1 P 3,8-17

9 lipca, 5. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm dnia: Ps 73,1-3.8-10.23-26
Teksty liturgiczne: 1 Mż 12,1-4a; 1 Kor 1,18-25
Kazanie: J 1,35-51

16 lipca, 6. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm dnia: Ps 139,13-16.23-24
Teksty liturgiczne: Mt 28,16-20; Rz 6,3-8(9-11)
Kazanie: Iz 43,1-7

23 lipca, 7. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm dnia: Ps 107,1-9
Teksty liturgiczne: 2 Mż 16,2.3.11-18; J 6,1-15
Kazanie: Dz 2,41-47

30 lipca, 8. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm dnia: Ps 48,2-3a.9-15
Teksty liturgiczne: Iz 2,1-5; Ef 5,8b-14
Kazanie: Mt 5,13-16