Plan nabożeństw, sierpień 2023

6 sierpnia, 9. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 63, 2-9
Teksty liturgiczne: Flp 3,(4b-6)7-14; Mt 13, 44-46
Kazanie: 1 Krl 3, 5-15 (16-28)

13 sierpnia, 10. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 122
Teksty liturgiczne: Mk 12,28-34; Rz 11,25-32
Kazanie: 5 Mż 4,5-20

20 sierpnia, 11. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 145, 1-2.14.17-21
Teksty liturgiczne: 2 Sm 12,1-10.13-15a; Ef 2,4-10
Kazanie: Łk 7,36-50

27 sierpnia, 12. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 147,1-6.11
Teksty liturgiczne: : Mk 7,31-37; Dz 9,1-20
Kazanie: Iz 29,17-24