Plan nabożeństw, wrzesień 2023

3 września, 13. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 112
Teksty liturgiczne: 3 Mż 19, 1-3.13-18.33.34, Łk 10, 25-37
Kazanie: 1 J 4, 7-12

10 września, 14. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 146
Teksty liturgiczne: 1 Mż 28, 10-19a (19b-22), Rz 8, 14-17
Kazanie: Łk 17, 11-19

17 września, 15. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 127, 1-2
Teksty liturgiczne: 1 P 5, 5b-11, Mt 6, 25-34
Kazanie: 1 Mż 15, 1-6

24 września, 16. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 68, 4-7.20-21.35-36
Teksty liturgiczne: Tr 3, 22-26.31-32, J11, 1(2)3, 17-27 (28-38a) 38b-45
Kazanie: Hbr 10, 35-36 (37-38) 39