Plan nabożeństw, listopad 2023

5 listopada, 22. Niedziela po Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 143,1-9
Teksty liturgiczne: Iz 44,21-23, Mt 18,21-35
Kazanie: 1 J 2,12-14

12 listopada, 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 85,9-14
Teksty liturgiczne: Mi 4,1-5(7b), Łk 17,20-24(25-30)
Kazanie: Rz 8,18-25

19 listopada, 2. Niedziela przed końcem roku kościelnego

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 50,1.4-6.14.15.23
Teksty liturgiczne: Hi 14,1-6(7-12)13(14)15-17, Rz 14,(1-6)7-13
Kazanie: Mt 25, 31-46

26 listopada, Ostatnia niedziela roku kościelnego, Niedziela Wieczności

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 126
Teksty liturgiczne: Iz 65, 17-19 (20-22) 23-25, Mt 25, 1-13
Kazanie: 2 P 3,(3-7)8-13