Zaproszenie na Lubelskie Spotkanie Powszechne

Serdecznie zapraszamy na Lubelskie Spotkanie Powszechne, które po raz czwarty Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie organizuje wraz z Klubem Tygodnika Powszechnego w Lublinie. Spotkanie odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Lublinie 14 listopada (we wtorek) o godz. 17.00. Poświęcone będzie postaci biskupa Juliusza Bursche – zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej i połączone z promocją niedawno wydanej książki Juliusz Bursche – myśl, działalność, dziedzictwo, pod red. A. Łupienko. Biskup Bursche został aresztowany na początku II wojny światowej w lubelskiej parafii, umieszczony w obozie w Sachsenhausen i tam poddany torturom. Zmarł w szpitalu więziennym w Moabit. Debatę z udziałem najbliższych członków rodziny Biskupa poprowadzi prof. Sławomir Żurek. W programie przewidziano występ zespołu wokalnego działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie “The “Snopkers Ensemble”.

Dariusz Chemperek