Plan nabożeństw, styczeń 2024

1 stycznia, Nowy Rok

17:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 8,2-10
Teksty liturgiczne: Prz 16,(1-8)9, Łk 4,16-21
Kazanie: Jk 4,13-15

6 stycznia, Święto Epifanii

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 72,1-3.10-12.17b-19
Teksty liturgiczne: Ef 3,1-7, Mt 2,1-12
Kazanie: 1 Krl 10,1-13

7 stycznia, 1. Niedziela po Epifanii

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 89,2-5.27-30
Teksty liturgiczne: 2 Mż 33,18-23, J 2,1-11
Kazanie: 1 Kor 16,14

14 stycznia, 2. Niedziela po Epifanii

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 105,1-8
Teksty liturgiczne: Iz 42,1-9, Mt 3,13-17
Kazanie: 1 Kor 1,26-31

19 stycznia, Nabożeństwo Ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18:00 – Nabożeństwo Słowa

Będziesz miłował Pana, swego Boga…
a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)

21 stycznia, 3. Niedziela po Epifanii

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 86,1.2.5-11
Teksty liturgiczne: Rz 1,13-17, Mt 8,5-13
Kazanie: 2 Krl 5,(1-8)9-15(16-18)19a

28 stycznia, Ostatnia Niedziela po Epifanii

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 97
Teksty liturgiczne: 2 Mż 3,1-8a(8b.9)10(11.12)13.14(15), Mt 17,1-9
Kazanie: 2 Kor 4,6-10