Plan nabożeństw, luty 2024

4 lutego
2 . Niedziela przed Postem Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 119,89-92.103-105.116
Teksty liturgiczne: Iz 55,(6.7)8-12a; Hbr 4,12.13
Kazanie: Mk 4,26-29

11 lutego
Przedpostna Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 31,2-6.8.9.16.17
Teksty liturgiczne: 1 Kor 13,1-13; Mk 8,31-38
Kazanie: Am 5,21-24

18 lutego
1. Pasyjna, Niedziela Diakonii

Invocavit – Wzywać mnie będzie. Ps 91,15

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 91,1-6.9-12
Teksty liturgiczne: 1 Mż 3,1-19(20-24); Hbr 4,14-16
Kazanie: Mt 4,1-11

 

25 lutego
2. Pasyjna Reminiscere – Pamiętaj Panie. Ps 25,6

10:00 – Nabożeństwo Słowa (po nabożeństwie: Zgromadzenie Parafialne)

Psalm tygodnia: Ps 25,1-9
Teksty liturgiczne: Rz 5,1-5(6-11); J 3,14-21
Kazanie: 4 Mż 21,4-9