Plan nabożeństw, marzec 2024

3 marca
3 . Niedziela Pasyjna (Oculi – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25.15)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 34,16-23
Teksty liturgiczne: 1 Krl 19,1-8(9-13a); Łk 22,47-53
Kazanie: 1 P 1,(13-17)18-21

10 marca
4. Niedziela Pasyjna (LaetareRadujcie się z Jeruzalemem. Iz 66,10)

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 84,2-13
Teksty liturgiczne: 2 Kor 1,3-7; Iz 54,7-10
Kazanie: Łk 22,54-62

17 marca
5. Niedziela Pasyjna (Judica – Bądź sędzią moim, Boże. Ps 43,1)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 43
Teksty liturgiczne: Mk 10,35-45; Hbr 5,(1-6)7-9(10)
Kazanie: 1 Mż 22,1-14(15-19)

24 marca
6. Niedziela Pasyjna – (Niedziela Palmowa)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą (połączone ze spotkaniem dla Seniorów)

Psalm tygodnia: Ps 69,2-4.8-10.14.21b-22.30
Teksty liturgiczne: Iz 50,4-9; J 12,12-19
Kazanie: Flp 2,5-11

28 marca
Wielki Czwartek – Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej

17:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 111
Teksty liturgiczne: 2 Mż 12,1-4(5)6-8(9)10-14; 1 Kor 11,(17-22)23-26(27-29.33.34a)
Kazanie: J 13,1-15.34-35

29 marca
Wielki Piątek – Dzień Ukrzyżowania Pana Jezusa

17:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 22,2-9.12.16.19.20
Teksty liturgiczne: Iz 52,13-15; 53,1-12; 2 Kor 5,(14b-18)19-21
Kazanie: Mt 27,33-54

31 marca
1 Dzień Świąt Zmartwychwstanie Pańskiego

10:00 – Nabożeństwo Słowa Bożego

Psalm tygodnia: Ps 118,14-24
Teksty liturgiczne: Mk 16,1-8; 1 Kor 15,1-11
Kazanie: 1 Sm 2,1-8a