Diecezjalne Śniadanie Kobiet

Serdecznie zapraszamy Panie na Diecezjalne Śniadanie Kobiet, które odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, 13 kwietnia (sobota) o godz. 10.00. Wyjazd na DŚK planowany jest pociągiem o godz. 7.23 z Dworca Głównego w Lublinie. Powrót tym samym środkiem transportu w późnych godzinach popołudniowych.
Zgłoszenia do dnia 7 kwietnia prosimy kierować bezpośrednio do kancelarii parafialnej lub mailem na adres luteranie.lublin@gmail.com