Plan nabożeństw, kwiecień 2024

7 kwietnia

1 . Niedziela po Wielkanocy (Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta. 1P 2,2)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 116,1-9.13
Teksty liturgiczne: Iz 40,26-31; 1 P 1,3-9
Kazanie: J 20,19.20(21-23)24-29

14 kwietnia

2 . Niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 23
Teksty liturgiczne: J 10,11-16(27-30); 1 P 2,21b-25
Kazanie: 1 Mż 16,1-16

21 kwietnia

3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga.
Ps 66,1)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 66,1-9
Teksty liturgiczne: 1 Mż 1,1-4a(4b-25)26-28(29.30)31a(31b); 2,1-4a;
J 15,1-8
Kazanie: 2 Kor 4,14-18

28 kwietnia

4. Niedziela po Wielkanocy – (Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową.
Ps 98,1)

10:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 98
Teksty liturgiczne: 1 Sm 16,14-23; Łk 19,37-40
Kazanie: Obj 15,2-4