Plan nabożeństw – maj 2024

5 maja – 5 . Niedziela po Wielkanocy (Rogate – Proście! Mt 7,7a)

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 95,1-7b
Teksty liturgiczne: 1 Tm 2,1-6a ; Łk 11,1-4(5-13)
Kazanie: 2 Mż 32,7-14

9 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

17:00 – Nabożeństwo Słowa

Psalm tygodnia: Ps 47,2-10
Teksty liturgiczne: 1 Krl 8,22-24.26-28 ; Łk 24,(44-49)50-53
Kazanie: Dz 1,3-11

12 maja – 6. Niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)

10:00 – Nabożeństwo Słowa Bożego

Psalm tygodnia: Ps 27,1.7-14
Teksty liturgiczne: Jr 31,31-34; Ef 3,14-2
Kazanie: J 16,5-15

19 maja – 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

10:00 – Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Psalm tygodnia: Ps 118,24-29
Teksty liturgiczne: Dz 2,1-21; J 14,15-19(20-23a)23b-27
Kazanie: Ez 37,1-14

26 maja – Święto Trójcy Świętej

10:00 – Nabożeństwo Słowa Bożego

Psalm tygodnia: Ps 113
Teksty liturgiczne: Iz 6,1-8(9-13); J 3,1-8(9-13)
Kazanie: Ef 1,3-14