2007

1. niedziela w Adwencie

Tekst kazalny: Hbr 10,19-25. 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni 20. drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, 21. oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, 22. wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego… Czytaj dalej