Instytut Pastoralny w Lublinie

W dniach 14-18 kwietnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie odbywał się zjazd Instytutu Pastoralnego (IP) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Instytut Pastoralny, co warto przypomnieć, został powołany przez Kościół w celu „podnoszenia kwalifikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także młodych duchownych, którzy swoją służbę pełnią w Kościele Ewangelicko-Augsburskim”. Wartością dodaną zjazdów IP jest praktyka odbywania ich w różnych parafiach na terenie całej Polski.

Temat tegorocznego zjazdu IP brzmiał: „Śladami ekumenicznego Lublina”. Stąd program, który dla kursantów przygotowali piszący te słowa wraz z dyrektorem IP, zakładał sesje prowadzone przez przedstawicieli różnych Kościołów często w ich kontekstach wyznaniowych.

czytaj więcej >>>