Instytut Pastoralny w Lublinie

W dniach 14-18 kwietnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie odbywał się zjazd Instytutu Pastoralnego (IP) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Instytut Pastoralny, co warto przypomnieć, został powołany przez Kościół w celu „podnoszenia kwalifikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także młodych duchownych, którzy swoją służbę pełnią w Kościele Ewangelicko-Augsburskim”. Wartością dodaną zjazdów IP jest praktyka odbywania ich w różnych parafiach na terenie całej Polski.

Tym razem, co należy podkreślić, uczestnicy IP wraz z jego dyrektorem bp. prof. Adrianem Korczago po raz pierwszy przyjechali do Lublina. Była więc okazja, by program zjazdu wzbogacić o punkty charakterystyczne dla miasta i regionu czyli np. zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku pod przewodnictwem dyr. Wiesława Wysoka.

Temat tegorocznego zjazdu IP brzmiał: „Śladami ekumenicznego Lublina”. Stąd program, który dla kursantów przygotowali piszący te słowa wraz z dyrektorem IP, zakładał sesje prowadzone przez przedstawicieli różnych Kościołów często w ich kontekstach wyznaniowych.

Pierwszy dzień zjazdu poświęcony był judaizmowi. Dzięki wykładowi prof. Sławomira Jacka Żurka zatytułowanemu: „Lublin jako żydowska księga” kursanci mogli poznać Lublin jako miasto z bogatą historią i tradycją zapisaną przez wyznawców religii Mojżeszowej żyjących tu licznie jeszcze do początku II wojny światowej. Prelekcja zakończyła się wizytą w Muzeum Historii Jesziwy Mędrców Lublina – niegdyś największej talmudycznej uczelni na świecie, kształcącej rabinów tradycji chasydzkiej. Kursanci mogli zobaczyć istniejącą w budynku synagogę, a także zjeść koszerną kolację w restauracji żydowskiej. Tego dnia uczestnicy IP mogli też zobaczyć ciekawe zabytki Lublina: pomnik Unii Lubelskiej i Kaplicę Św. Trójcy wpisane na listę skarbów europejskiego dziedzictwa kulturowego, archikatedrę lubelską oraz kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy w Lublinie, a dzięki ciekawej prelekcji przewodnika – prof. Dariusza Chemperka – dowiedzieć się więcej o historii i teraźniejszości Koziego Grodu. Pierwszy pełny dzień kursu zakończył się debatą zorganizowaną w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Lublinie pt. „Chrześcijanin, a polityka”. Wzięli w niej udział ks. prof. Alfred Wierzbicki (Kościół rzymskokatolicki), ks. radca Michał Makula (Kościół ewangelicko-augsburski) oraz Tadeusz Sławecki wiceminister edukacji (2001-2003, 2012-2015). Nad jej moderowaniem czuwał prof. Andrzej Miszczuk (UMCS). Więcej o debacie i link do jej obejrzenia na kanale YouTube.

Dzień drugi nazwany „dniem katolickim” kursanci rozpoczęli od wizyty u JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Ksiądz rektor zapoznał ewangelickich księży i praktykantów z działalnością KUL oraz hospicjum Dobrego Samarytanina, którego jest prezesem. Następnie uczestnicy udali się na Wydział Teologii KUL, gdzie mogli wysłuchać wykładu ks. prof. Sławomira Pawłowskiego zatytułowanego „Co ksiądz ewangelicki powinien wiedzieć o ewangelicyzmie?” Ten znany i ceniony katolicki ekumenista zakończył swój wykład bardzo ciekawym quizem. Po posiłku w akademickiej stołówce, grupa młodych duchownych udała się do kościoła przy ul. Ewangelickiej, gdzie odbył się kolejny wykład duchownego katolickiego tym razem dotyczący sztuki pisania i wygłaszania kazań. Kursanci mogli skonfrontować swoją wiedzę z homiletyki nabytą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej a także w praktyce z propozycjami przedstawionymi w tym zakresie przez ks. dr. Damiana Chrzanowskiego (KUL). Nie zabrakło także ćwiczeń polegających na nagraniu przez kursantów krótkiej wypowiedzi na temat reformacji do obiektywu kamery. Warsztaty te poprowadził pastor Taras Semeniuk z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Drugi dzień Instytutu zakończył się spotkaniem biblijnym, na które zaproszono członków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, a prowadzonym metodą bibliologu przez bp. Adriana Korczago. Tego dnia jeszcze dyrektor IP i piszący te słowa odbyli wizytę w kurii archidiecezjalnej i rozmowę z metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem.

Trzeci dzień zjazdu przebiegł pod dyktando poznawania innych niż rzymski odcieni katolicyzmu. Więcej na ten temat kursanci mogli dowiedzieć się od bp. prof. Andrzeja Gontarka zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w Polsce. Ksiądz biskup przedstawił historię Kościoła, któremu przewodzi, a także zapoznał słuchaczy ze specyfiką Kościołów starokatolickich. Popołudnie zaś wszystkim upłynęło na debacie o kondycji Kościoła we współczesnym świecie i wyzwaniach jakie dziś przed Kościołem stoją. Prym w debacie, która odbyła się w kościele przy ul. Ewangelickiej, wiedli dwaj biskupi: Adrian Korczago oraz Adam Bab (Kościół rzymskokatolicki). Moderatorem dyskusji był o. Tomasz Dostatni, który włączał w dyskusje liczne grono słuchaczy zachęcając do zadawania pytań i dzielenia się refleksjami. Więcej o debacie i link do jej obejrzenia na kanale YouTube.

Ostatni dzień kursu zatytułowany „prawosławie”, spędziliśmy w siedzibie ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Abp Abla. Po wspólnym ekumenicznym „nabożeństwie błagalnym o pomnożenie miłości”, które odbyło się w najstarszej w Polsce prawosławnej cerkwi przy ul .Ruskiej, zostaliśmy oprowadzeni po cerkwi przez ks. mitrata Andrzeja Łosia, a następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie abp Abel i ks. dr Andrzej Konachowicz podzielili się wykładami nt. historii Kościoła Prawosławnego w Polsce i sakramentologii tegoż Kościoła. Na koniec wizyty u prawosławnych, wszyscy zostali zaproszeni przez gospodarza miejsca na uroczysty obiad.

Ostatnim tego dnia, a zarazem całego kursu, spotkaniem, było spotkanie z ks. dr. Tomaszem Adamczykiem – teologiem, socjologiem, który na podstawie swoich badań przedstawił kursantom panoramę pobożności i aktywności religijnej polskiego społeczeństwa. Ks. Adamczyk stawiał diagnozy mówiąc o spadku zainteresowania Kościołem i jego sprawami, a także dzielił się radami co zrobić, by być liderem w Parafii i autorytetem szczególnie dla młodych ludzi poszukujących swojej duchowości. Wątki te poruszył także biskup Jerzy Samiec, który tego dnia przed południem również spotkał się z młodymi księżmi i praktykantami.

Intensywny, jak o nim mówili sami uczestnicy, zjazd IP w Lublinie dobiegł końca. Po serdecznych pożegnaniach wszyscy młodzi duchowni, których było trzynaścioro, rozjechali się do swoich parafii w których służą.

tekst ks. dr Grzegorz Brudny

Foto: ks. dr Grzegorz Brudny, ks. Sebastian Dec, ks. Bartłomiej Polok, Tomasz Koryszko