2008

1. niedziela pasyjna: Invocavit

Tekst kazalny: Jk 1, 12-18. 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. 13.Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. 14. Lecz… Czytaj dalej

12. niedziela po Trójcy Św.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca wszechmogącego i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Tekst kazalny: I Kor. 3, 9-15. Zanim przejdę do omawiania tekstu przeznaczonego do dzisiejszego rozważania, chciałbym przypomnieć i po krótce omówić tekst z Ewangelii Marka, a też przeznaczony do rozważań w 12 niedziele po Trójcy… Czytaj dalej

6. niedziela po Trójcy Św.

Tekst kazalny: 1 P 2, 1-10. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo… Czytaj dalej

4. niedziela po Trójcy Św.

Tekst kazalny: Rz 14, 10-13. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, Ugnie się przede mną wszelkie kolano I wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie… Czytaj dalej

I. Święto Zesłania Ducha

Tekst kazalny: Rz 8, 1-11. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w… Czytaj dalej

3. niedziela po Wielkanocy (Jubilate)

Tekst kazalny: Dz 17, 22-28a. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten,… Czytaj dalej

2. niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini)

Tekst kazalny: Hbr 13, 20. 21. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Nasz… Czytaj dalej

1. niedziela po Wielkanocy (Quasimodogeniti)

Tekst kazalny: Iz 40, 26-31. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do… Czytaj dalej

6. niedziela pasyjna – niedziela palmowa

Tekst kazalny: Hbr 12, 1-3. 1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, 2. patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę,… Czytaj dalej

Światowy Dzień Modlitwy – 7.03.2008

“Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a mało potrzeba…” Codzienne życie, dom, w którym mieszkają dwie kobiety – siostry. Obie mają określone obowiązki, obie muszą borykać się z problemami utrzymania. Do domu przybywa gość, niecodzienny, znamienity, którego należy przyjąć szczególnie. Co znaczy to wyjątkowe potraktowanie osoby charyzmatycznej, pełnej szacunku, z którą obcowanie jest… Czytaj dalej