Wydarzenia

20 lat wspólnej deklaracji

14 listopada 2019 sale KULu stały się miejscem konferencji naukowej pt. Łaską zbawieni jesteście w 20 rocznicę podpisania Wspólnej Deklaracji na Temat Nauki o Usprawiedliwieniu, w której wzięli udział ewangeliccy teologowie: prof. Kalina Wojciechowska, oraz prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Konferencję poprzedziło nabożeństwo w Kościele Akademickim KUL, podczas którego kazanie wygłosił… Czytaj dalej

Urodziny ks. dr. Marcina Lutra 2019

10 listopada 2019 sala parafialna przy ul. Żołnierzy Niepodległej 10 zmieniła się kolejny raz w jadalnię ks. Marcina Lutra. Wszystko to za sprawą happeningu o nazwie: Urodziny ks. Marcina Lutra, który na stałe wpisał się w kalendarz listopadowych wydarzeń parafialnych. Głównym punktem programu był spektakl w reżyserii Izabeli Raby zatytułowany: Urodziny ks. Marcina Lutra, a… Czytaj dalej

Różnić się w zgodzie

W dniach 5-6 listopada w salach KUL miała miejsce międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa współorganizowana przez naszą parafię In varietate Concordia – różnić się w zgodzie z udziałem ewangelickich naukowców m.in. prof. Janusza Maciuszko.

Akcja na cmentarzu

Tradycyjnie już 1 listopada na cmentarzach przy ul. Lipowej kwestowaliśmy na rzecz restauracji zabytkowych pomników, a także modliliśmy się w ekumenicznym gronie. Niestety z roku na rok ubywa kwestujących. Potrzeby odnowienia pomników zaś są coraz pilniejsze. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy przyłączyli się do akcji!

Wolni do miłości

31 października w Dniu Pamiątki Reformacji, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy w Lublinie odbyło się okolicznościowe nabożeństwo, tradycyjnie już z udziałem ekumenicznych gości m.in.: ks. bp. Mieczysława Cisło. Po nabożeństwie w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ewangelicka debata „O wolności chrześcijanina”, w której udział wzięli luteranie: dr Łukasz Barański, prof. Jerzy Sojka oraz dr Ewa… Czytaj dalej

Jubileuszowy koncert

20 czerwca w kościele św. Trójcy w Lublinie koncertował zespół wokalny The Snopkers Ensemble działający od 5 lat przy parafii ewangelickiej w Lublinie. Koncert połączony był z promocją płyty „Po tamtej stronie”, na której znalazły się kompozycje Natalii Zanni-Lewandowskiej. W tym miejscu warto wspomnieć, że w ubiegłym roku w grudniu, nagrania swojej płyty dokonał kantor… Czytaj dalej

Święto Żniw 2019

W pierwszą niedziele po Dniu Archanioła Michała i wszystkich aniołów, w parafiach ewangelickich odbywa się tradycyjne Dziękczynne Święto Żniw. Wtedy ołtarze kościołów ozdabiane są owocami i warzywami. Obok Biblii na ołtarzu kładziony jest bochen chleba jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za okazane nie tylko rolnikom błogosławieństwo i łaski. Nie inaczej było w tym roku w… Czytaj dalej

Czy duchowni są nam potrzebni?

25 września miało miejsce pierwsze po wakacjach ekumeniczne nabożeństwo i debata w ramach Ekumenicznego Lublina 2019. Tym razem spotkaliśmy się w Kościele Polskokatolickim przy ul. Kunickiego, gdzie kazanie wygłosił pastor Randy Hacker z Kościoła Chrześcijan Baptystów. W debacie zaś pod dość prowokacyjnym tytułem „Czy duchowni są nam jeszcze potrzebni?” oprócz kaznodziei wzięły udział Anna Czerewacka… Czytaj dalej

Młodzi luteranie na końcu świata

20-22 września wraz z niewielką grupką młodzieży wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach zatytułowanym Na końcu świata. W bardzo bogatym i interesującym programie skupiających uwagę młodych wokół tematyki granic i ich przekraczania, znalazło się również miejsce na koncerty, wykłady, warsztaty, spotkania modlitewne, a nawet kąpiel w Aquaparku. Ważne dla uczestniczek OZME z… Czytaj dalej

Dwie Ambony 2019

10 września w bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście odbyła się Debata Dwóch Ambon z udziałem ks. Grzegorza Brudnego i ks. inf. Andrzeja Gontarka (Kościół Polskokatolicki). Temat debaty brzmiał: „Krzyż – smak krzyża”, a prowadził ją o. Tomasz Dostatni OP. Tradycja debat prowadzonych pomiędzy adwersarzami z dwóch ambon sięga XVII wieku, kiedy w bazylice dochodziło… Czytaj dalej